Konsultation hos SpecHealth

En konsultation hos SpecHealth er et samarbejde imellem dig og vores behandlere.
Hos SpecHealth kan vi hjælpe dig med akutte smerter, som du oplever lige nu.
Vi kan også hjælpe dig med vedvarende smerter, som du har haft i længere tid, der påvirker dig og din hverdag.
Vores undersøgelse og behandling er dybdegående og vi ser på dig som en helhed, således at vi kan vurdere og finde årsagen til det, der har skabt dine akutte eller kroniske problemer og smerter.

Dette betyder, at vores behandlere ikke nødvendigvis starter din behandling, der hvor du oplever smerterne.

Hos SpecHealth anvendes mange forskellige teknikker. Mennesker, symptomer og smerter er alle forskellige. Derfor kan alle teknikker, ikke anvendes på alle klienter. Behandlingsstrategien kan variere fra gang til gang, fra menneske til menneske, men målet er altid det samme. At få din livsglæde tilbage, så du igen kan gøre de ting, der er svært at gøre med smerter.

Hvilke teknikker anvender vi, hos SpecHealth ?

Cranio sacral osteopathy
Teknikkerne omhandler primært behandling af suturerne (kranieled) samt knoglernes bevægelse. Tiltrods for, at teknikkerne er milde og rolige, har de ofte en stor effekt på nervesystemet og din krop som helhed. Mange oplever en effekt og følelse af ro, allerede under behandlingen.
Behandlingsformen bygger på, at kroppens system kan heale selv, hvor vi som behandlere, skal fremme og forbedre netop denne evne.
Du kan læse mere her:
Cranio sacral osteopati

Visceral osteopathy
Behandling af organernes ledbånd, fascievæv og organets egen bevægelse, er en stor del af vores daglige behandling. Vores muskel og led system, er hovedsagligt til, for at vi kan bevæge os, spise og for at kunne beskytte vores vitale system - organerne. Behandlingsteknikkerne er milde og kan anvendes på næsten alle klienter, ligegyldig smertetilstand eller eventuelle sygdomme.
Du kan læse mere her:
Visceral Manipulation

Mobiliseringer / Artikuleringer
Mobiliseringer er en af de mest anvendte og vigtigste redskaber hos SpecHealth. Mobiliseringerne bygger på tre principper - Rytme, Rutine og Rotation. Dette betyder, at mobiliseringerne er rolige og rytmiske, kan bruges oppe imod barrieren for at skabe større bevægelse eller bruges som redskab for, at skabe afslapning af de muskulære - og ligamentøse vævsstrukturer (muskler og ledbånd).
Ønsker du mere viden omkring emnet, så kontakt os eller læs i nedenstående bøger:
Foundations of Osteopathic Medicine
Greenman's Principles of Manual Medicine

Muskel Energi Teknik (MET)
MET er en meget blid teknik. Teknikken anvender principperne og teorien bag flere forskellige neuro-fysiologiske begreber. Her kan bl.a. nævnes reciprok antagonist hæmning (1) og post-isometrisk relaxation (2). Disse begreber går kort fortalt ud på, at hvis en muskel skal spænde, eks. albuen bøjes, så skal de muskler der strækker armen slappe af. Ellers ville vi ikke kunne bøje armen (1).
Den anden teori går ud på, at efter en given tidsperiode med muskelspænding, vil der opnåes en afslappet periode af muskulaturen (2). Dette betyder, at vi ved brugen af MET kan få en effektiv og øjeblikkelig afslapning af en spændt muskulatur eller af et restriktivt led (led med nedsat bevægelse).
Ønsker du mere viden omkring emnet, så kontakt os eller læs i nedenstående link:
Muskel Energi Teknik

Counterstrain og myofascial release
Hos SpecHealth anvendes ovenstående teknikker til mange af vores klienter. Teknikken har til formål at reducere klientens smerter på en hurtig og effektiv måde. Counterstrain har til formål, at genoprette den neuro-muskulære dysfunktion (uhensigtsmæssig funktion), der findes i muskulatur ved dysfunktioner. Dette kaldes også i daglig tale for "myoser".
Myofascial release tager udgangspunkt i vævets viscero-elastiske og neurologiske egenskaber. Dette anvendes ofte sammen med counterstrain.
Ønsker du mere viden omkring emnet, så kontakt os eller læs i nedenstående link:
DSMM.ORG - kursus beskrivelse

High velocity - Low Amplitude manipulationer
Mange tror fejlagtigt, at en HVLA-manipulation "retter et led". Ved brugen af denne teknik korrigeres anatomien ikke, men det neuro-fysiologiske output og input til hjernen forandres.
HVLA manipulationer står aldrig alene og er en af de teknikker, der ikke bruges særlig ofte på klinikken. Der vil aldrig blive anvendt HVLA manipulationer uden klientens samtykke. Ligeledes anvendes dette i meget få behandlingsforløb.
Ønsker du mere viden omkring emnet, så kontakt os eller læs i nedenstående links:
Spinal manipulation therapy: Is it all about the brain?
Spinal Manipulation

Uddannelse og samtale
Hos SpecHealth behandler vi ud fra tanken "behandling er et samarbejde". Dette betyder, at vi i den daglige praksis gør vores for, at du som klient altid lærer mere om din egen krop, smerter og symptomer. Bekymringer og spørgsmål er en stor del af at opleve smerter. Det er vigtigt at vi snakker om bekymringer, uvished og tvivl. Derfor vil en behandling hos SpecHealth altid indebære uddannelse og information til dig som klient.

Fysioterapeut Hillerød

Osteopat Helsingør

Andre ydelser hos SpecHealth